Stor respekt för föreningsarbetet

Av Johan Storåkers, ordförande 08fri.

171228 Tillsammans bildar alla krafter inom vår idrott i Stockholmsregionen en stark familj som gör att vi flyttar fram våra positioner. Det är precis så som jag önskar att vi ska arbeta för att nå största möjliga resultat. Jag är mycket imponerad av alla insatser aktiva, tränare, ledare och funktionärer utför i föreningarna. Även 08fri.s egen personal och andra engagerade distriktsledare är värda att uppmärksammas. Ni är alla fantastiska och bär upp den olympiska huvudidrotten! Stort tack för ett framgångsrikt verksamhetsår.
När jag tänker på verksamheten ser jag till stor del framför mig alla våra föreningars vardagliga verksamheter. Ofta är ledarskapet oglamouröst och oegennyttigt slit och ändå är det så många som gör omfattande insatser. Jag känner djup respekt för detta.

Tillsammans bygger vi 08fri.friidrotten
1982 började jag själv som en ung parvel träna friidrott på Tibblevallen i den fina föreningen Täby IS. Sedan dess har jag haft nästan alla roller inom vår idrott och detta har givit mig stor glädje, gemenskap, betydande erfarenheter och minnen för livet. Jag älskar Stockholmsfriidrotten!
08fri.s centrala administration består endast av en heltidstjänst och några mindre deltider. Detta gör att vi har en mycket liten bemanning av anställda och det är värt att tänka på när det ibland uttrycks att ”det får 08fri. ordna”. Vi som är aktiva i den konkreta distriktsorganisationen som ideellt förtroendevalda, anställda eller arvoderade arbetar hårt med att stärka friidrotten i den fantastiska Stockholmsregionen, men våra muskler är tydligt begränsade.
Om vi ska öka verksamhetens volym kräver det ökade resurser och då kan det bland annat påverka nivåerna på serviceavgifterna. I kanslichefens arbetsuppgifter ingår även som bekant det övergripande ansvaret för driften av Sätrahall.
Vidare är det ideologiskt mycket viktigt att påpeka att 08fri. är alla vi som är aktiva inom friidrotten, inklusive alla fantastiska föreningar, och inte någon annan. Distriktsorganisationen är ingen isolerad företeelse, utan det är vi tillsammans.

Många framgångsrika tävlingsarrangemang
Flera klubbar är mycket framgångsrika på elitsidan och vi är otroligt aktiva som arrangörer. Veteran-NM inomhus, Vår Ruset, Blodomloppet, ASICS Stockholm Marathon, SM i marathon, Stockholm Minimarathon, SM-milen, Folksam Challenge, BAUHAUS-galan, BAUHAUS-galan Youth, Sollentuna GP, Midnattsloppet, Tjejmilen, Finnkampen, Stockholm Halvmarathon, Lidingöloppet, Tjurruset, Hässelbyloppet och Terräng-SM är endast några exempel på alla fantastiska arrangemang. Vi har under den senaste tiden fått ökad konkurrens av privata företag som arrangerar löpträningar, utbildningar och olika lopp. Detta innebär att vi inom den föreningsbaserade friidrotten måste vara ännu mera på hugget och erbjuda bättre kvalitet för att stå oss starka i konkurrensen. 08fri.-familjen kan dock vara stolta över att vi har så kompetenta och professionella aktörer som t.ex. Marathongruppen, Lidingöloppet och Midnattsloppet!

VM-silver för Daniel Ståhl
Som vanligt är flera av våra föreningar bland de främsta i SM-poänglistorna. Vi har en stark position i elitsverige! Detta innefattar även en hel del aktiva som är aktiva högt upp på den internationella scenen. Jag tänker då på namn som Daniel Ståhl och Michel Tornéus, men vi hade även ytterligare flera aktiva på VM i London och ett antal yngre utövare som är på väg uppåt internationellt så framtiden är spännande. Inom ramen för regionens elitverksamhet finns det ett antal mycket engagerade tränare, ledare och medicinare som stöttar våra utövare. All heder till er. Tillsammans bidrar ni till den olympiska huvudidrottens fromma!
Hela tiden kämpar 08fri. för att få ekonomin att gå upp. Vi har inte stora marginaler och behöver framöver stärka vårt eget kapital för att minska riskerna för drastiska nedskärningar om något speciellt inträffar. Värdskapet av Sätrahall ger en hel del fördelar angående tillgänglighet till träningsmiljöer, men även organisatoriskt och ekonomiskt. Samtidigt har ett antal nya inomhusanläggningar i regionen gjort att vi varje dag måste anstränga oss än mer för att konkurrera på marknaden.
Det är viktigt att vi inför samhällets beslutsfattare visar att vi erbjuder en verksamhet som är öppen för alla. Annars kommer vi bland annat få mindre förståelse för våra krav på investeringar i befintliga och nya anläggningar.

Det anläggningspolitiska arbetet fortsätter
Vi har sedan en tid tillbaka en ökad verksamhet på det anläggningspolitiska området. Detta arbetet kommer att fortsätta framöver. Det kräver emellertid en stor uthållighet och är som ett idrottspolitiskt ultramarathonlopp. Anläggningssituationen inom Stockholms stad har tyvärr stora brister men även på flera ställen i regionen har vi betydande utmaningar. Emellertid ger jag mig aldrig i kampen för att lobba för den olympiska huvudidrottens fromma!
När det gäller hur vi arbetar med tävlingsfrågorna finns en utvecklingspotential. Detta måste emellertid ske i samarbete med Svenska Friidrottsförbundet och ni alla hjältar i föreningarna. Det behöver även ske en koordination med Svealandsregionen vad beträffar ett mindre antal tävlingar men det är Svenska Friidrottsförbundet och ingen annan som sitter på makten och huvudansvaret när det gäller centrala sanktionsfrågor.
Kalenderfrågorna är inte helt enkla och vi måste rekrytera flera funktionärer med olika inriktning för att klara vår fina idrotts alla tävlingsarrangemang i framtiden. Till detta åtagande har 08fri.s styrelse tillsatt en utredningsgrupp som leds av en meriterad ledare och funktionär från en av våra föreningar.
Genom att göra en person utanför distriktsstyrelsen till ordförande och även i övrigt till detta åtagande rekrytera personer med olika bakgrunder stärker vi möjligheterna till att stärka samverkan mellan olika föreningar på arrangemangsområdet. Detta är något som bland annat efterfrågades på det senaste höstmötet. Gruppen har tilldelats en uppdragsbeskrivning och bestämmer själva hur de organiserar arbetet och tidsåtgång.

Viktigt att värna om våra ledare
Under lång tid har vi inom 08fri. informerat om vikten av att ledare inom friidrotten redovisar alla våra medlemmar, den totala verksamhet vi bedriver inklusive antalet genomförda studietimmar. Detta är angeläget för att stärka ekonomin men även av politiska skäl. Sådana här siffror använder till exempel kommunala politiker och tjänstemän som underlag när de fastställer sina investeringsbudgetar m.m.
Folkhälsan i Stockholmsområdet är till stor del korrelerad med så kallade socioekonomiska faktorer. Vår verksamhet är emellertid allsidig, jämställd och har ingen utslagning och toppningsproblem som lagidrotterna. Friidrotten bidrar till ett starkare samhälle.
Det är en målsättning att vi ska vara en lärande organisation som hela tiden utvärderar vår verksamhet och hur vi organiserar oss. En viktig inriktning är att vi måste, tillsammans med er i föreningarna, ta ett mer fast grepp om våra ungdomsfrågor.
Nu har vi äntligen fått en ungdomsansvarig på plats i form av Michael Pettersson och han kommer att tillsammans med oss alla arbeta för ett ökat fokus på detta viktiga verksamhetsområde.

Utbildningar är prioriterade
Imponerande är det att följa utvecklingen av våra utbildningar som är en mycket central och prioriterad verksamhet för oss. En tränare och ledare kan aldrig få för mycket kunskap!
Tillsammans kan vi flytta fram positionerna ytterligare inom all vår verksamhet. Vi måste dock vara realistiska och prioritera tydligt. Jag önskar hellre ha några goda filéer i verksamheten än ljummen pytt i panna.
När vi arbetar med nya saker inom distriktet är det viktigt att vi planerar för vilka personer som ska utföra detta, med vilka resurser och vilken tidsomfattning som kan avsättas. Ibland myntas idéer om att 08fri. ska ställa mycket höga krav på arrangörer av DM-tävlingar. Samtidigt som när vi vid ett antal tillfällen utlyst arrangörskapet av olika distriktsmästerskap har fått noll eller mycket få intresseanmälningar.

Långsiktigt arbete
Vårt arbete är långsiktigt och reformistiskt inriktat. Steg för steg bygger vi friidrotten i vårt län starkare. Hårt arbete är enda vägen till konkreta resultat. Varje dag görs gedigna insatser.
Verksamheten inom vår familj är mångfacetterad. Det kan till exempel vara ännu en träningskväll med en grupp ungdomar eller veteraner i någon av våra förorter, en tävling på världens främsta friidrottsarena, Stockholms stadion, en utbildningshelg i Sätrahall eller ett styrelsemöte i en mindre förening.
Eller att vi arbetar med underhåll av ett löparspår eller genomför en studiecirkel om funktionärskap och regelfrågor.
Tillsammans bygger vi Sveriges främsta distrikt. Vi kommer att ses många gånger igen, någonstans i skärningspunkten mellan vardagens slit och drömmarna om en bättre framtid.

08fri.årsmöte 4 december

181004 08fri.s årsmöte avhålls tisdagen den 4 december i Sätrahall.
Förslag på kandidater till ledamöter i distriktsstyrelsen mottages av valberedningen - kontaktuppgifter se under menyn OM 08fri. > Styrelse & valberedning. Motioner ska vara 08fri.s kansli tillhanda senast den 31 oktober.

Det goda ledarskapet - heldagsseminarium 24 november

180926 Tränarforum Stockholm inbjuder till heldagsseminarium om det goda ledarskapet den 24 november på hotell Scandic Alvik i Bromma med vår förbundskapten Karin Torneklint som en av föreläsarna.
Läs mer i inbjudan - sista anmälningsdag 9/11.
Klicka här för att komma till anmälan.

Premiär för nya Friidrott 10-12 år

180910 Svenska Friidrottsförbundet i samarbete med 08fri. inbjuder till utbildningen Friidrott 10-12 år den 6-7 oktober på Bosön och den 10-11 november i Sätrahall. Sista anmälningsdatum 23/9.
Läs mer i inbjudan under menyn UTBILDNINGAR > Tränare.

Nya tider för träningskorten i Sätrahall 2018/19

180909 08fri. inbjuder till en ny säsong i Sätrahall 2018/19.
Nytt schema på helger för föreningarnas träningsverksamheter presenteras. En prisökning på ca 5% för bl a träningskort, tävlingshyror sker och motiveras med konkurrensen från övriga hallar i distriktet.
Läs mer under menyn SÄTRAHALL > Träningskort, tider & bestämmelser.

Dags söka sanktion för utomhustävlingar 2019

180906 Vi uppmärksammar om att september månad är ansökningsperiod för sanktioner till arena, stafett och långloppstävlingar utomhussäsongen 2019.
Ansökan sker i FRIDA och sista ansökningsdatum är 30 september. Läs mer »

DM i terräng 7 oktober

180828 Tullinge FIF hälsar välkommen till distriktsmästerskapen i terräng söndagen den 7 oktober i Tullinge, Botkyrka. Läs mer i inbjudan under menyn TÄVLINGAR > DM utomhus.

08fri.s distriktslag tävlar i Tyresö 15-16 september

180823 Uttagningsansvarige Michael Pettersson presenterar 08fri.s distriktslag 13-14 år som tävlar i Svealandsmästerskapen på Trollbäckens IP, Tyresö 15-16 september. Läs mer »

Höstmöte med föreningarna 25 september

180822 08fri. inbjuder ordföranden med flera nyckelpersoner i föreningarna till arbetsmöte för att diskutera hur vi tillsammans vidareutvecklar och organiserar vår idrott för framtiden i Föreningen - 08fri. - Svenska Friidrottsförbundet (SFIF). Läs mer »

08fri.s utbildningar 2018/19

180821 08fri. hälsar välkommen till 2018/19 säsongens utbildningar.
Läs mer i våra inbjudningar för respektive kurser i menyn UTBILDNINGAR > Aktiva - Ledare - Tränare - Tävlingsfunktionär.
Var uppmärksam på att utbildningsplanen kommer att fyllas på med bland annat Friidrott 10-12 år och en clinic/temakurs i styrka/lyftteknik.

Arrangörer sökes till DM inomhus 2019

180817 08fri. söker arrangörer till DM mångkamp 12 år-seniorer och DF/UDM 12-17 år inomhus 2019.
Mångkampen är planerad att genomföras tillsammans med veteranernas DM den 12-13 januari och DF/UDM den 16-17 februari. Läs mer »


Nästa sida »

STARTSIDA


KANSLI

Besöksadress
Sätra IP/måldomartornet
Björksätravägen 2
127 37 SKÄRHOLMEN

Tel 08-615 68 30
E-post info@08fri.se


SAMARBETSPARTNERSring 08-517 346 13
eller maila meeting.kungenskurva@scandichotels.com


STOCKHOLM FRIIDROTTSFÖRBUND • BJÖRKSÄTRAVÄGEN 2, 127 37 SKÄRHOLMEN • TELEFON 08 - 615 68 30 • E-POST: