Positivt besked från idrottsborgarrådet på årsmötet

Av Jonas Hedman

181205 08fri.s årsmöte genomfördes i Sätrahall tisdagen den 4 december med 40-talet deltagare närvarande, varav 30 ombud från 14 föreningar. Toralf Nilsson var mötesordförande för andra året i rad och fick en lugn kväll med två motioner, ett styrelseförslag och val som gick helt enligt valberedningens förslag. Det innebar bland annat att Johan Storåkers omvaldes som ordförande.

Det traditionella minglet med jullandgången i kafeterian inledde kvällen innan deltagarna tog plats i den för årsmötet speciellt dekorerade lokalen i foajén. Där hängde nya tavlor på Spårvägens EM-silvermedaljör Daniel Ståhl, Hässelbys diskuskastare Simon Pettersson och Täbys höjdhoppare Fabian Delryd.
Årsmötet föregicks av ett samtal på scenen mellan Johan Storåkers och det nya idrottsborgarrådet i Stockholms stad, Karin Ernlund (C), som berättade om sina tankar för framtiden.
Alla påbörjade byggen av idrottshallar kommer att fortsätta som planerat och det gäller även friidrottshallen i Bällsta. Vi kommer även se över möjligheterna att försöka få någon hall klar tidigare än planerat, sa Karin Ernlund som tillträdde bara sju veckor tidigare.

Guldmedaljen till Kai och Thomas
Två betydelsefulla ledare fick ta emot 08fri.s högsta utmärkelse – förtjänstmedaljen i guld. Det var IFK Lidingös Kai Abrahamsson och Thomas Andrén. Kai har ett 50-årigt ledarskap i friidrott, framför allt IFK Lidingö, där han är elittränare inom medel-/långdistans och haft olika ledaruppdrag både i klubben, distriktet och nationellt.
Thomas har gjort sina största insatser som starter och har skjutit på tävlingar sedan 1978. Detta på alla nivåer ända upp till internationella mästerskap, bl a VM i Göteborg 1995 och alla mästerskap i Sverige sedan dess. Han har hållit i starterutbildningar sedan 2006 och är ordförande i svenska starterrådet.

Ihopslagning av 16-17-årsklasserna i DM?
Ett styrelseförslag och två motioner fanns på agendan. Gällande det förstnämnda så föreslog förbundsstyrelsen att årsmötet uppdrar åt 08fri.styrelsen att lämna in en motion till Svenska Friidrottsförbundets årsmöte 2019 om att friidrottens föreningar ska kunna erhålla Idrottslyftsmedel för kursavgifter till distriktens tävlingsfunktionärsutbildningar. Årsmötet beslutade enligt förslaget.
Motion 1 var inlämnad av Hammarby IF och gällde ett-års-klasserna 16 och 17 år i DM. Motionären vill slå ihop dem för att hålla ner antalet medaljer med motiveringen att det ofta är få tävlande vilket gör att inköpta medaljer inte delas ut och därmed innebär onödiga kostnader för arrangören.
Styrelsens förslag var i korthet att glädje och bekräftelse är viktiga ingredienser för att behålla våra ungdomar upp i åldrarna och föreslog därför att behålla aktuella ett-års-klasser och istället låta klasserna tävla tillsammans men skiljas åt i resultatlistan samt att medalj utdelas även vid endast en deltagare i tävlingen. Så beslutade också årsmötet.

Motion 2 var inlämnad av Hässelby SK och gällde 200 m häck för P13 och F13 som motionären menade bör ändras från fem häckar till tio. 08fri. motionerade 2014 om detta på Svenska Friidrottsförbundets årsmöte tillsammans med att man också ville att 300 m häck i 19-årsklasserna skulle ändras till 400 m häck. Sistnämnda förslag godkändes då men däremot inte förslaget beträffande 200 m häck. SFIF föreslog istället att en utvärdering av grenen i dess nuvarande form skulle ske efter säsongen 2015 och presenteras vid Förbundsårsmötet 2016. Så skedde inte och därför föreslog 08fri. nu att åter lämna in motionen vilket blir till Förbundsårsmötet i Karlstad i mars 2019. Årsmötet beslutade att stödja förslaget.

Johan Storåkers omvald som ordförande
Valen blev odramatiska eftersom valberedningens förslag gick igenom över hela linjen. Det innebar att Johan Storåkers fick förnyat förtroende på ordförandeposten för ytterligare ett år och att ledamöterna Sofia Jäger Stenberg, Åsa Jönsson och John-Eric Ericsson omvaldes för ytterligare två år. Dennis Acson, Anna Berkius Kolte och Roger Karlsson har ett år kvar på sina mandatperioder.

Pristagare
Årets bästa prestationer i 17-årsklasserna
Klara Rådbo, Hammarby IF (sjukamp)
Carl af Forselles, Hellas FK (hopp och tiokamp)

Årets ungdomsledare
Lars Lappalainen, Tyresö FK

Bästa klubb P/F 15-17 år
Turebergs FK

Bästa klubb P/F 12-14 år
Turebergs FK

08fri.s styrelse
Johan Storåkers, ordförande
Dennis Acson
Anna Berkius Kolte
John-Eric Ericsson
Sofia Jäger Stenberg
Åsa Jönsson
Roger Karlsson

Valberedning
Helene Bourdin, ordförande
Tommie Nordh
Rasmus Olofsson

Revisorer
Kent Gerhardsson
Jörgen Silén, suppleant

08fri.s Årsberättelse 2017/18 och Genomförandeplan 2018/19
Föreningarnas ansvar för utrustning på IP

200703 På förekommen anledning har Stockholm Stad bett 08fri. att göra föreningarna och dess ledare uppmärksamma på att ni är ansvariga för all utrustning som används på IP i samband med träning. Det är viktigt att den nyttjas på rätt sätt och av behöriga personer. Det finns anledning att tro att även övriga kommuner har likvärdig syn på detta. Känner ni er osäkra på vad som gäller hos er bör ni ta kontakt med ansvarig i er kommun. Läs mer »

JSM och USM genomförs

200703 SFIF meddelade i slutet av förra veckan att JSM och USM kommer att genomföras i augusti, men med ett förändrat upplägg. Mer information finns på SFIF:s hemsida

Resultat och årsbästastatistik för Stockholms friidrottare

200621 Svenska Friidrottsförbundet lanserade tidigare i juni sin nya webbplats för resultat och statistik. Via följande länk kan du ta del av resultat och årsbästastatistik för de friidrottare som tävlar för en Stockholmsförening.

Fortsatt arbete inför inomhussäsongen i Sätrahall

200618 I fredags var det sista dag att besvara 08fri.s enkät om verksamheten i Sätrahall. Svar har inkommit från 28 tränare och 32 aktiva. Stort TACK till er för värdefull input i det fortsatta arbetet. Läs mer »

Svensk Friidrotts ungdomsråd bjuder in till YALA - Youth Athletics Leader Academy!

200616 Är du mellan 15-25 år och vill veta mer om ledarskap inom Svensk Friidrott samt växa i ditt personliga ledarskap? Funderar du på att bli ledare eller är du intresserad av att utveckla ditt engagemang? Vill du veta mer om vad det innebär att ha en ledande roll inom någon organisatorisk nivå i friidrotten? Vill du dela erfarenheter och skapa kontakter med andra unga ledare runt om i Sverige? Då är YALA något för dig! Läs mer »

Så här ansöker ni om tävlingssanktion sommaren 2020

200612 Stockholms Friidrottsförbund (08fri.) sanktionerar nu tävlingar enligt de uppdaterade riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten och Svenska Friidrottsförbundet. Vad som gäller kan ni läsa om på vår sida för sanktionsansökningar.

Nya tävlingsriktlinjer för ungdomar och vuxna

200605 På tisdag 9 juni kl. 18.00 - 19.00 genomför SFIF ett webbinarium där Daniel Bergin och Sofia Jäger Stenberg kommer att gå igenom de nya riktlinjerna för tävlingsverksamhet för ungdomar och vuxna som träder i kraft den 14 juni. De kommer också att informera om vilka rutiner som gäller för sanktionsansökningar under sommaren. Läs mer »

En lägesrapport från 08fri.Masters

200603 Med ekonomiskt stöd från Region Stockholm driver 08fri. sedan 1 januari 2019 det tvååriga projektet 08fri.Masters. Huvudsyftet med projektet är att hjälpa fler äldre att må psykiskt och fysiskt bättre med hjälp av friidrott och träning. Initiativtagarna och ansvariga för projektet, Jenny Åkervall och Mattias Sunneborn, ger oss nu en sammanfattande bild av vad som har hänt i projektet och vad som är på gång. Läs mer »

Rensning av stavar i Sätrahall

200603 Det finns för närvarande väldigt många stavar inne i Sätrahall, där vi upplever att flertalet inte längre används. För att få bättre ordning inför höstsäsongens uppstart kommer vi att rensa bort stavar som inte har någon tydlig ägare. Vi vill därför att alla som har stavar i Sätrahall som ska finnas kvar märker upp dessa med klubb och kontaktperson senast torsdagen den 11 juni. Läs mer »

SFIF erbjuder fler webbinarier

200527 Vi har tidigare skrivit om SFIF:s uppskattade webbinarier och nu erbjuds fler tillfällen. Imorgon (28 maj) är det information och frågestund med SFIF:s styrelse och på onsdag (3 juni) får ni höra om nya möjligheter till samarbeten och intäkter till klubben. Läs mer om dessa webbinarier på SFIF:s hemsida.


Nästa sida »

STARTSIDASAMARBETSPARTNERSring 08-517 346 13
eller maila meeting.kungenskurva@scandichotels.com


STOCKHOLM FRIIDROTTSFÖRBUND • BJÖRKSÄTRAVÄGEN 2, 127 37 SKÄRHOLMEN • TELEFON 08 - 615 68 30 • E-POST: