Enkät om verksamheten i Sätrahall


200525 Den 20 april var det planerat att 08fri. skulle ha genomfört ett utvärderingsmöte om inomhussäsongen 2019/20 i Sätrahall. Som så mycket annat fick träffen ställas in på grund av Covid-19. För att ändå få en bild av hur tränare och aktiva tycker att verksamheten i Sätrahall fungerar och hur den kan utvecklas genomför vi nu istället en enkätundersökning. Hoppas att DU tar dig tid att svara och på så sätt bidrar till att vi får den vägledning vi behöver i arbetet med att forma nästa säsongs förutsättningar, så att er träning då kan bedrivas med än högre kvalité och säkerhet i en trivsam miljö.

Till enkäten för aktiva
Till enkäten för tränare

Några kommentarer om enkäterna:

* Enkäten ska besvaras senast fredagen den 12 juni.

* Ett långt avsnitt i enkäterna handlar om de trivsel- och ordningsregler som finns i Sätrahall. Vi upplever själva att reglerna är så många till antalet att de kan vara svåra att ta till sig. Genom era svar vill vi försöka få en bild av om några regler bör lyftas fram extra och om andra eventuellt kan plockas bort. För varje regel får du besvara hur du tycker att den efterlevs samt hur viktigt det är för dig att den följs för att ni ska kunna genomföra er träning på det sätt ni önskar. Det finns också möjlighet att kommentera respektive regel. I slutet av avsnittet får du också ange om det är några regler du saknar i hallen.

* Utöver regelavsnittet får du chans att besvara och kommentera frågor om Sätrahalls öppettider och priser, utrustning och material, cafeteria och städning. Du kan också bidra med andra medskick som gör Sätrahall till en ännu bättre tränings- och tävlingsanläggning.

* Vi uppskattar om du tar dig tid att lämna skriftliga kommentarer.

* Är det några frågor du upplever att du inte har kännedom om/någon åsikt kring är det OK att hoppa över frågeställningen.

* Känner du dig osäker kring hur enkäten ska fyllas i vänder du dig till 08fri.s verksamhetschef Lena Björk för att få hjälp. Du når Lena på telefon 08-615 68 35 och e-post lena.bjork@08fri.se

* Utifrån era enkätsvar och vissa övriga aspekter kommer 08fri. att se över hur
verksamheten inomhussäsongen 2020/21 ska utformas. Enkäternas utfall och de förändringar som genomförs kommer vi att informera om i olika kanaler. Det sker bland annat i samband med det uppstartsmöte inför inomhussäsongen 2020/21, som vi genomför tisdagen den 29 september kl. 18.30 - 20.00. Notera gärna datumet redan nu, mer information kommer.
Föreningarnas ansvar för utrustning på IP

200703 På förekommen anledning har Stockholm Stad bett 08fri. att göra föreningarna och dess ledare uppmärksamma på att ni är ansvariga för all utrustning som används på IP i samband med träning. Det är viktigt att den nyttjas på rätt sätt och av behöriga personer. Det finns anledning att tro att även övriga kommuner har likvärdig syn på detta. Känner ni er osäkra på vad som gäller hos er bör ni ta kontakt med ansvarig i er kommun. Läs mer »

JSM och USM genomförs

200703 SFIF meddelade i slutet av förra veckan att JSM och USM kommer att genomföras i augusti, men med ett förändrat upplägg. Mer information finns på SFIF:s hemsida

Resultat och årsbästastatistik för Stockholms friidrottare

200621 Svenska Friidrottsförbundet lanserade tidigare i juni sin nya webbplats för resultat och statistik. Via följande länk kan du ta del av resultat och årsbästastatistik för de friidrottare som tävlar för en Stockholmsförening.

Fortsatt arbete inför inomhussäsongen i Sätrahall

200618 I fredags var det sista dag att besvara 08fri.s enkät om verksamheten i Sätrahall. Svar har inkommit från 28 tränare och 32 aktiva. Stort TACK till er för värdefull input i det fortsatta arbetet. Läs mer »

Svensk Friidrotts ungdomsråd bjuder in till YALA - Youth Athletics Leader Academy!

200616 Är du mellan 15-25 år och vill veta mer om ledarskap inom Svensk Friidrott samt växa i ditt personliga ledarskap? Funderar du på att bli ledare eller är du intresserad av att utveckla ditt engagemang? Vill du veta mer om vad det innebär att ha en ledande roll inom någon organisatorisk nivå i friidrotten? Vill du dela erfarenheter och skapa kontakter med andra unga ledare runt om i Sverige? Då är YALA något för dig! Läs mer »

Så här ansöker ni om tävlingssanktion sommaren 2020

200612 Stockholms Friidrottsförbund (08fri.) sanktionerar nu tävlingar enligt de uppdaterade riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten och Svenska Friidrottsförbundet. Vad som gäller kan ni läsa om på vår sida för sanktionsansökningar.

Nya tävlingsriktlinjer för ungdomar och vuxna

200605 På tisdag 9 juni kl. 18.00 - 19.00 genomför SFIF ett webbinarium där Daniel Bergin och Sofia Jäger Stenberg kommer att gå igenom de nya riktlinjerna för tävlingsverksamhet för ungdomar och vuxna som träder i kraft den 14 juni. De kommer också att informera om vilka rutiner som gäller för sanktionsansökningar under sommaren. Läs mer »

En lägesrapport från 08fri.Masters

200603 Med ekonomiskt stöd från Region Stockholm driver 08fri. sedan 1 januari 2019 det tvååriga projektet 08fri.Masters. Huvudsyftet med projektet är att hjälpa fler äldre att må psykiskt och fysiskt bättre med hjälp av friidrott och träning. Initiativtagarna och ansvariga för projektet, Jenny Åkervall och Mattias Sunneborn, ger oss nu en sammanfattande bild av vad som har hänt i projektet och vad som är på gång. Läs mer »

Rensning av stavar i Sätrahall

200603 Det finns för närvarande väldigt många stavar inne i Sätrahall, där vi upplever att flertalet inte längre används. För att få bättre ordning inför höstsäsongens uppstart kommer vi att rensa bort stavar som inte har någon tydlig ägare. Vi vill därför att alla som har stavar i Sätrahall som ska finnas kvar märker upp dessa med klubb och kontaktperson senast torsdagen den 11 juni. Läs mer »

SFIF erbjuder fler webbinarier

200527 Vi har tidigare skrivit om SFIF:s uppskattade webbinarier och nu erbjuds fler tillfällen. Imorgon (28 maj) är det information och frågestund med SFIF:s styrelse och på onsdag (3 juni) får ni höra om nya möjligheter till samarbeten och intäkter till klubben. Läs mer om dessa webbinarier på SFIF:s hemsida.


Nästa sida »

STARTSIDASAMARBETSPARTNERSring 08-517 346 13
eller maila meeting.kungenskurva@scandichotels.com


STOCKHOLM FRIIDROTTSFÖRBUND • BJÖRKSÄTRAVÄGEN 2, 127 37 SKÄRHOLMEN • TELEFON 08 - 615 68 30 • E-POST: