Genomför "Friidrott 7 - 10 år" på er hemmaplan


210113 I samband med årsmötet i december informerade vi om att 08fri. under året kommer att lansera ett koncept för att erbjuda föreningarna möjlighet att genomföra utbildning på hemmaplan. Vi hoppas att det ska bidra till att ännu fler av föreningarnas ledare och tränare utbildas. I ett första skede är det utbildningen "Friidrott 7 - 10 år" som kan genomföras på hemmaplan. Inom kort kommer motsvarande möjlighet även att erbjudas för distriktsdomarutbildningen.

Nedan följer mer information om vad som gäller för att genomföra "Friidrott 7 - 10 år" på hemmaplan. Observera att det inte är möjligt att genomföra detta koncept utifrån de Coronarestriktioner som för närvarande gäller. Vi hoppas att situationen kommer att förändras till det bättre under våren.

Grundförutsättningar
 • Föreningen (eller några föreningar i samverkan) måste ha minst tio deltagare som ska genomföra utbildningen.

 • Utbildningen måste både till omfång och innehåll genomföras enligt gällande kursplan, som omfattar 20 timmar (varav cirka 6 timmar egenstudier).

 • Utbildningen kan i första hand antingen genomföras som helgkurs eller under två separata dagar med cirka tre till fyra veckors mellanrum. Önskas annat upplägg förs dialog med 08fri.s utbildningssamordnare om vilka möjligheter som finns.

 • Vid fler än 18 deltagare krävs två utbildare.

 • Maximalt antal i en utbildning är 30 deltagare.

 • För att kunna genomföra utbildningen måste föreningen ha tillgång till lokal och material i enlighet med 08fri.s krav. En specifikation är under framtagande.


Föreningens ansvar
 • Föreningen tar kontakt med 08fri.s utbildningssamordnare senast sex veckor innan önskat datum för första kurstillfället för att gemensamt göra nödvändig planering.

 • Föreningen ansvarar för bokning av lokal (teorisal + gymnastiksal eller utomhusarena) och förtäring.

 • Föreningen ansvarar för att sända in ansökan om projektstöd till SFIF innan utbildningen startar och för att återrapport sänds in efter utbildningen.

 • Föreningen ansvarar för att sprida den anmälningslänk som tillhandahålls av 08fri. till deltagarna, så att de kan registrera sin anmälan.

 • Föreningen ansvarar för att ha en kontaktperson/värd på plats under utbildningen.

 • Föreningen ansvarar för att stämma av att deltagarna genomfört den digitala utbildningen ”Introduktionsutbildning för tränare”, som ingår som ett moment i kursplanen för ”Friidrott 7 – 10 år”, och förmedlar detta till 08fri. enligt instruktion.

 • Föreningen distribuerar ut kursintyg till sina deltagare


08fri.s ansvar
 • 08fri. ansvarar för tillsättande och arvodering av godkänd utbildare.

 • 08fri. ansvarar för att lägga upp utbildningen i utbildningsmodulen, sända anmälningslänk till föreningen och ange godkända deltagare (vilket krävs för att föreningen ska erhålla projektstöd).

 • 08fri. ansvarar för beställning av kurslitteratur

 • 08fri. ansvarar för utfärdandet av kursintyg


Kostnad
 • För utbildning med upp till 18 deltagare kommer 08fri. att fakturera föreningen 11 000 SEK för utbildare och administration/planering. Därutöver tillkommer kurslitteratur på 185 SEK/person + frakt.

 • Föreningen står därutöver för kostnader för lokal och förtäring.

 • Föreningen får tillbaka 600 SEK/deltagare som godkänns på utbildning under förutsättning att föreningen gjort ansökan till SFIF.

 • Vid fler än 18 deltagare tillkommer ytterligare 8 000 SEK.


Rutiner när deltagare från flera föreningar deltar på utbildningen
 • Varje förening ansvarar för att göra ansökan (och återrapport) om projektstöd till SFIF för sina deltagare.

 • Huvudansvarig förening kommer att få fakturan från 08fri.

 • Huvudansvarig förening fakturerar övriga deltagande föreningar deras del av utbildningskostnaden samt självkostnadspris för lokal och förtäring.

 • För hantering av fakturering och förtäring med mera får arrangerande förening ta ut skälig administrativ avgift av övriga föreningar.


Kontaktuppgifter till 08fri.s utbildningssamordnare
Michael Pettersson
michael.pettersson@08fri.com
070 – 811 29 47Öppning för viss tävlingsverksamhet

210429 Folkhälsomyndigheten meddelade den 28 april att det återigen är möjligt att genomföra viss tävlingsverksamhet utomhus för barn och unga födda 2002 och senare. Läs mer på Svenska Friidrottsförbundets hemsida.

Gör som IFK Tumba - ansök om utmärkelser till era ledare!

Nyblivna mottagare av 08fri.s förtjänstdiplom: Mattias Magnusson, Tomas Ackeberg och Jan Hanell

210428 08fri./Stockholm Friidrottsförbunds utmärkelser har sedan mitten av 1950-talet tilldelats person eller organisation som utfört ett förtjänstfullt arbete som främjat den stockholmska friidrotten eller på annat sätt gagnat friidrotten inom distriktet. Utmärkelserna är ett bra sätt att uppmärksamma de fantastiska ledare som finns i din förening. Mer information om utmärkelserna och ansökningsformulär hittar ni här.

Dags för 08fri.s vårmöte!

210427 Tisdagen den 18 maj hälsar 08fri. styrelseledamöter och övriga intresserade medlemmar i Stockholmsdistriktets friidrottsföreningar välkomna till ett digitalt vårmöte. Information och samtal om verksamheten i distriktet står på agendan. Läs mer »

Viktigt föreläsningstips - Ungas utsatt på nätet

210419 Den 28 april kl. 19.00 arrangerar Svenska Friidrottsförbundet ett webbinarium om barn och ungas utsatthet på nätet, läs mer i följande nyhet på Svenska Friidrottsförbundets nya fina hemsida.

Träff med 08fri.s kvinnliga nätverk - "Engagemang, drivkrafter och utmaningar i friidrottens styrelserum"


210419 08fri. etablerade under 2015 ett kvinnligt nätverk vars främsta syfte är att samla distriktets kvinnliga ledare för att diskutera aktuella frågor, ge stöd och stärka banden över föreningsgränserna. Nu är det dags för 2021 års andra träff. Läs mer »

Tillsammans hjälps vi åt inom idrotten - vi konkurrerar inte om barn och unga!


210408 I samverkan med flera andra specialidrottsdistriktsförbund i Stockholm samt RF-SISU Stockholm står 08fri. bakom ett brev som vänder sig till föreningar, ledare, tränare och vårdnadshavare och som betonar vikten av att barn och unga som tränar fler idrotter ska ges möjlighet till det. Det kan innebära att aktiva ibland avstår att delta på våra träningar eller tävlingar för att de har andra föreningsledda aktiviteter. Brevet i sin helhet hittar ni här.

Inbjudan till träffar om parafriidrott

Jeffrey Ige, Spårvägens FK. Medaljör på Paralympics. Foto: Deca Text & Bild

210407 Parafriidrotten i Stockholm har stor potential att växa och är ett viktigt utvecklingsområde om vi ska vara en ”idrott för alla”. 08fri. kommer därför under året att tillsammans med Parasport Stockholm, RF-SISU Stockholm och Svenska Friidrottsförbundet genomföra kunskapshöjande och samverkande insatser för att stötta de föreningar som vill starta upp eller vidareutveckla sin verksamhet inom detta område. Detta arbete ligger i linje med det beslut som fattades vid Svenska Friidrottsförbundets förbundsårsmöte den 4 oktober 2020 som innebär att parafriidrott ska implementeras i Svensk Friidrott med start från 1 januari 2022. Läs mer »

Uppdaterade riktlinjer från SFIF

210330 Svenska Friidrottsförbundet har presenterat riktlinjer för hur friidrottsverksamheten kan utformas under april månad med anledning av Covid-19, läs mer här.

Öppettider i Sätrahall påskhelgen 2021

210324 Påsken närmar sig med stormsteg och vi kommer under påskhelgen att ha följande öppettider i Sätrahall: Läs mer »

08fri.s utbildningar våren 2021

210311 Under våren kommer 08fri. att arrangera följande utbildningar: Friidrott 7 - 10 år, Friidrott 12 - 14 år, Löpledare och Starter. Läs mer »


Nästa sida »

STARTSIDASAMARBETSPARTNERSring 08-517 346 13
eller maila meeting.kungenskurva@scandichotels.com


STOCKHOLM FRIIDROTTSFÖRBUND • BJÖRKSÄTRAVÄGEN 2, 127 37 SKÄRHOLMEN • TELEFON 08 - 615 68 30 • E-POST: