Dags för 08fri.s vårmöte!


210427 Tisdagen den 18 maj hälsar 08fri. styrelseledamöter och övriga intresserade medlemmar i Stockholmsdistriktets friidrottsföreningar välkomna till ett digitalt vårmöte. Information och samtal om verksamheten i distriktet står på agendan.

Innehåll
  • Information om aktuella frågor hos 08fri., Svenska Friidrottsförbundet och RF-SISU Stockholm.
  • Presentation av 08fri.s tre nystartade kommittéer (tävling & arrangemang, ungdom & junior samt utbildning).
  • Anläggningar (övergripande presentation enkätsvar 08fri.s anläggningsenkät, samverkan med andra SDF mm).
  • Vi fortsätter på samverkansspåret från höstmötet. Behov av samverkan över föreningsgränserna, bland annat gällande uppstart av verksamhet efter senaste Covid-19-våg
Tid
Tisdagen den 18 maj kl. 19.00 - 21.00

Plats
Mötet genomförs digitalt via Teams.

Målgrupp
Styrelseledamöter och övriga intresserade medlemmar i Stockholmsdistriktets friidrottsföreningar.

Anmälan
Senast onsdagen den 12 maj till lena.bjork@08fri.se. Ange namn, e-postadress, förening och roll i föreningen.

Frågor
Besvaras av 08fri.s verksamhetschef Lena Björk, via telefon 08 – 615 68 35 eller e-post lena.bjork@08fri.se.

VÄLKOMMEN!


Öppning för viss tävlingsverksamhet

210429 Folkhälsomyndigheten meddelade den 28 april att det återigen är möjligt att genomföra viss tävlingsverksamhet utomhus för barn och unga födda 2002 och senare. Läs mer på Svenska Friidrottsförbundets hemsida.

Gör som IFK Tumba - ansök om utmärkelser till era ledare!

Nyblivna mottagare av 08fri.s förtjänstdiplom: Mattias Magnusson, Tomas Ackeberg och Jan Hanell

210428 08fri./Stockholm Friidrottsförbunds utmärkelser har sedan mitten av 1950-talet tilldelats person eller organisation som utfört ett förtjänstfullt arbete som främjat den stockholmska friidrotten eller på annat sätt gagnat friidrotten inom distriktet. Utmärkelserna är ett bra sätt att uppmärksamma de fantastiska ledare som finns i din förening. Mer information om utmärkelserna och ansökningsformulär hittar ni här.

Dags för 08fri.s vårmöte!

210427 Tisdagen den 18 maj hälsar 08fri. styrelseledamöter och övriga intresserade medlemmar i Stockholmsdistriktets friidrottsföreningar välkomna till ett digitalt vårmöte. Information och samtal om verksamheten i distriktet står på agendan. Läs mer »

Viktigt föreläsningstips - Ungas utsatt på nätet

210419 Den 28 april kl. 19.00 arrangerar Svenska Friidrottsförbundet ett webbinarium om barn och ungas utsatthet på nätet, läs mer i följande nyhet på Svenska Friidrottsförbundets nya fina hemsida.

Träff med 08fri.s kvinnliga nätverk - "Engagemang, drivkrafter och utmaningar i friidrottens styrelserum"


210419 08fri. etablerade under 2015 ett kvinnligt nätverk vars främsta syfte är att samla distriktets kvinnliga ledare för att diskutera aktuella frågor, ge stöd och stärka banden över föreningsgränserna. Nu är det dags för 2021 års andra träff. Läs mer »

Tillsammans hjälps vi åt inom idrotten - vi konkurrerar inte om barn och unga!


210408 I samverkan med flera andra specialidrottsdistriktsförbund i Stockholm samt RF-SISU Stockholm står 08fri. bakom ett brev som vänder sig till föreningar, ledare, tränare och vårdnadshavare och som betonar vikten av att barn och unga som tränar fler idrotter ska ges möjlighet till det. Det kan innebära att aktiva ibland avstår att delta på våra träningar eller tävlingar för att de har andra föreningsledda aktiviteter. Brevet i sin helhet hittar ni här.

Inbjudan till träffar om parafriidrott

Jeffrey Ige, Spårvägens FK. Medaljör på Paralympics. Foto: Deca Text & Bild

210407 Parafriidrotten i Stockholm har stor potential att växa och är ett viktigt utvecklingsområde om vi ska vara en ”idrott för alla”. 08fri. kommer därför under året att tillsammans med Parasport Stockholm, RF-SISU Stockholm och Svenska Friidrottsförbundet genomföra kunskapshöjande och samverkande insatser för att stötta de föreningar som vill starta upp eller vidareutveckla sin verksamhet inom detta område. Detta arbete ligger i linje med det beslut som fattades vid Svenska Friidrottsförbundets förbundsårsmöte den 4 oktober 2020 som innebär att parafriidrott ska implementeras i Svensk Friidrott med start från 1 januari 2022. Läs mer »

Uppdaterade riktlinjer från SFIF

210330 Svenska Friidrottsförbundet har presenterat riktlinjer för hur friidrottsverksamheten kan utformas under april månad med anledning av Covid-19, läs mer här.

Öppettider i Sätrahall påskhelgen 2021

210324 Påsken närmar sig med stormsteg och vi kommer under påskhelgen att ha följande öppettider i Sätrahall: Läs mer »

08fri.s utbildningar våren 2021

210311 Under våren kommer 08fri. att arrangera följande utbildningar: Friidrott 7 - 10 år, Friidrott 12 - 14 år, Löpledare och Starter. Läs mer »


Nästa sida »

STARTSIDASAMARBETSPARTNERSring 08-517 346 13
eller maila meeting.kungenskurva@scandichotels.com


STOCKHOLM FRIIDROTTSFÖRBUND • BJÖRKSÄTRAVÄGEN 2, 127 37 SKÄRHOLMEN • TELEFON 08 - 615 68 30 • E-POST: