SVEALANDSMÄSTERSKAPEN

Svealandsmästerskapen är den högsta mästerskapsnivån för ungdomar 13 - 14 år. I tävlingen utses såväl individuella medaljörer som bästa distrikt. Svealandsmästerskapen arrangeras både inomhus och utomhus.

OBS! Svealandsmästerskapet i Gävle 14 - 15 mars ställdes in, läs mer här. Nu tar vi sikte på utomhusmästerskapet som genomförs 12 - 13 september 2020 i Kristinehamn.

Nu är laget till Svealandsmästerskapet i Gävle 14 - 15 mars 2020 presenterat, läs mer här.

Nästa mästerskap avgörs inomhus i Omegahallen i Gävle 14 - 15 mars. För att ha möjlighet att delta ska man vara född 2006 eller 2007. Michael Pettersson och Amanda Cleréus är uttagningsansvariga i 08fri. Inför mästerskapet i Gävle gäller följande:

  • Distriktsmästerskapen/Hammarbyspelen i Sätrahall 15 - 16 februari är uttagningsperiodens viktigaste observationstävling. Vinnaren i varje gren är direktuttagen i laget (max 4 grenar/person).
  • I övrigt kommer resultat gjorda under hela inomhussäsongen att ligga till grund för uttagningarna.
  • Utgångspunkten är att minst sex (6) och max åtta (8) aktiva tas ut i varje gren. Undantag från denna princip kan göras i P/F14 ifall fler aktiva har placerat sig på sverigestatistiken.
  • Aktiv som ingår i laget kan i samråd med 08fri.s uttagningsansvarige även anmälas i ytterligare gren (i mån av plats, tidsprogram mm). Intresse om detta meddelas i förväg i samband med bekräftelse om deltagande i mästerskapet. För att slippa höga efteranmälningsavgifter kommer 08fri. inte att godkänna några efteranmälningar.

VIKTIGT ATT BEKRÄFTA MEDVERKAN
Uttagna till distriktslaget och detaljinfo presenteras på denna hemsida snarast efter distriktsmästerskapen 15 - 16 februari.
Det är mycket viktigt att alla (via målsman alt. föreningsledare) bekräftar sin medverkan för att uttagningen ska gälla.

RESA OCH BOENDE
Laget reser och bor tillsammans bland annat för att främja gemenskapen över föreningsgränserna mellan aktiva och ledare.

KOSTNAD
Den samlade kostnaden för hela lagets deltagande fördelas per aktiv och debiteras respektive förening i efterhand – det är upp till varje berörd tränare/ledare att tillsammans med uttagen aktiv förankra medverkan med sin förening.

LEDARE
För att ge bästa stöd och service till alla aktiva är det önskvärt att föreningar med 5 eller fler uttagna aktiva även medverkar med en ledare som följer tävlingarna på plats och övernattar med laget.

Möjligheter finns även för föreningsledare med enstaka uttagna att på egen bekostnad resa och bo med laget.

Ledarmedverkan meddelas senast i samband med bekräftelsen för den aktive/de aktiva (ange ledarens namn, klubb, mail, mobil).

Obs! Samtliga ledare som reser och bor med laget ska visa upp ett begränsat registerutdrag. Läs mer nedan om hur du går tillväga.*

FRÅGOR
Frågor besvaras av Michael Pettersson via e-post eller mobil 070-811 29 47.

* Så visar du upp ditt begränsade registerutdrag
Registerutdraget visas upp för 08fri.s verksamhetschef Lena Björk, som gör en notering om att utdraget är uppvisat. Inga utdrag sparas hos 08fri. utan återlämnas till ägaren av utdraget direkt efter uppvisandet. Vi ser gärna att uppvisandet av utdraget sker senast en vecka innan avresa, kontakta Lena för att avtala tid.

De som inte haft möjlighet att i förväg visa upp sitt registerutdrag får göra det i direkt anslutning till avresan, Lena kommer att finnas på plats vid bussen. Ledare som inte kan visa upp något registerutdrag får inte följa med på resan

Har du inte redan tillgång till ett registerutdrag (som är giltigt i ett år från utfärdandet) är det viktigt att du omgående beställer hem det via följande länk. Det tar cirka två veckor innan registerutdraget kommer dig tillhanda.

Läs mer om hantering av begränsat registerutdrag på Svensk Friidrotts hemsida. Kontakta Lena, via e-post eller telefon 08 - 615 68 35 om ni har några ytterligare funderingar kring detta.
STOCKHOLM FRIIDROTTSFÖRBUND • BJÖRKSÄTRAVÄGEN 2, 127 37 SKÄRHOLMEN • TELEFON 08 - 615 68 30 • E-POST: